background

Projekty UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie i wdrożenie do praktyki produkcji przemysłowej, innowacyjnej technologii spawania przęseł ogrodzeniowych”

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii spawania przęseł ogrodzeniowych.

Efektem projektu będzie innowacyjna technologia spawania przęseł ogrodzeniowych.

Okres realizacji projektu: 17.07.2018–18.03.2019
Wartość projektu: 492.000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 340.000,00 zł

Fundusze europejskie

Polargos Sp. z o.o.

jest Beneficjentem Projektu Współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

"Stworzenie systemu B2B łączącego Polargos Sp. z o.o. z partnerem biznesowym."

Fundusze europejskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III. "Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości"
Działanie 3.3 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

"Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram i furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie technologicznym lasera i hydraulicznej piły" 

Celem projektu jest wdrożenie na rynek dwóch innowacji produktowych
Efektem projektu będzie zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawa ich przewag konkurencyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych

Okres realizacji projektu: 04.01.2017 - 30.09.2018 
Wartość projektu: 5 413 536,42 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 180 668,72 PLN

 

POZIOM KOLOR RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFRR.jpg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce"
Działanie 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw"

"Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej w Polargos Sp. z o.o." 

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej
Efektem projektu będzie realizacja, wdrożenie oraz komercyjne wykorzystanie produktu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 - 30.09.2018
Wartość projektu: 1 248 684,67 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 716 187,50 PLN