background

Polityka Prywatności

Dział I. Regulamin

I. Informacje ogólne

Właścicielem oraz administratorem strony internetowej http://polargos.pl, łącznie z jego podstronami („Serwis”) jest spółka Polargos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-956) przy ul. Deptak 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043915, NIP: 113-008-85-19, o kapitale zakładowym 800 000,00 zł.

Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań aby chronić Państwa prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Zapewniamy Państwu realizację wszystkich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Zbiór danych osobowych prowadzony przez Administratora został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych (przekazanych w Formularzu Kontaktowym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Polargos Sp. z o.o.

 

II. Definicje

Wymienione niżej pojęcia wskazane w treści niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Stronę internetową, tj. spółka Polargos, z siedzibą w Warszawie (04-956) przy ul. Deptak 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043915, NIP: 113-008-85-19, o kapitale zakładowym 800 000,00 zł.
 2. Serwis – strona internetowa, wraz z jej zawartością i domeną internetową, będąca własnością Polargos wraz z jej podstronami oraz ustawionymi przekierowaniami z innych domen internetowych.
 3. Użytkownik - podmiot odwiedzający i korzystający z serwisu internetowego;
 4. Formularz kontaktowy - formularz udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, w celu jego personifikacji;
 5. Wizualizator – oprogramowanie służące do wizualizacji, przetwarzania lub generowania określonych obrazów, działające za pośrednictwem Serwisu i wymagające przesłania przez użytkownika określonych treści;
 6. Pliki Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika odwiedzającego Serwis, pozwalające na identyfikację użytkownika i dostosowywanie witryny do jego preferencji;

 

III. Informacje o korzystaniu z Serwisu

 1. Podstawowym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi bezpośredniego i szybkiego kontaktu z Administratorem poprzez możliwość zadawania pytań, uzyskiwania informacji, zapytania o pracę, otrzymania aktualnych katalogów.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik w każdym czasie może żądać usunięcia jego danych osobowych, które przekazał za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 3. W celu skorzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających połączenie z siecią Internet, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www oraz prawidłowo skonfigurowanej poczty e-mail.
 4. W celu uzyskania informacji o produktach Spółki, zadania pytania, otrzymania katalogu produktów Spółki, otrzymania odpowiedzi na wskazane pytanie przez Użytkownika, skontaktowania się z Użytkownikiem w celu udzielania odpowiedzi, udzielenia Użytkownikowi pomocy, Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, firmy. Wymaga to wypełnienia odpowiedniego Formularza kontaktowego.
 5. Administrator gwarantuje, że adresy oraz dane gromadzone za pomocą Formularza kontaktowego nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż odpowiedź na zadane pytania, odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne, przekazanie zamówionego przez Użytkownika katalogu produktów Administratora i w celu przekazania ewentualnych informacji o interwencjach administracyjnych i technicznych. Ewentualna korespondencja w innych sprawach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.
 6. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, tj. adres IP, typ przeglądarki.
 7. Zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu kontaktowym oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
 8. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych, o której mowa powyżej. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych i organizacyjnych w celu należytej ochrony podawanych przez Użytkowników danych osobowych.
 10. Administrator dokonał przeszkolenia pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
 11. Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się również z Działem Obsług Klienta za pośrednictwem telefonu: 25 683 05 55-56.

 

IV. Wizualizator

 1. Na łamach Serwisu funkcjonuje Wizualizator pozwalający na interakcję z Użytkownikiem. Działanie Wizualizatora może być uwarunkowane udzielaniem zgody na pobranie, a następnie instalację stosownej zawartości przez przeglądarkę internetową. Do prawidłowego działania Wizualizatora wymagane są odpowiednie wtyczki, uprzednio zainstalowane rozszerzenia do przeglądarki internetowej. Prawidłowe działanie aplikacji może być uwarunkowane również przesłaniem stosownych treści, np. zdjęcia w określonym formacie, w odpowiedzi na komunikat.
 2. Działanie Wizualizatora polega na przeglądaniu ogrodzeń spółki Polargos Sp. z o.o. na tle zdjęć domów. Zdjęcia domów mogą być pobierane z zakładki Biblioteka dostępnej w Serwisie lub mogą zostać przesłane do Serwisu  przez Użytkownika.
 3. Przy korzystaniu z Wizualizatora Administrator zgadza się na umieszczanie przez Użytkownika wyłącznie zdjęć budynków mieszkalnych w celu dobrania przez Użytkownika właściwego dla siebie ogrodzenia posesyjnego.
 4. Administrator nie przetwarza, nie dystrybuuje przesłanych zdjęć i nie udziela żadnym podmiotom trzecim praw do zdjęć przesłanych do Serwisu przez Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zdjęć przesłanych do Serwisu za pomocą Wizualizatora. Korzystając z Wizualizatora Użytkownik potwierdza, że zdjęcia są wizualizacjami budynków mieszkalnych przesłanych w celu dobrania właściwego ogrodzenia posesyjnego.
 6. Wszelkie przesłane za pośrednictwem Aplikacji treści są dobrowolne i Administrator ma prawo do przechowywania ich w celach marketingowych, badawczych i statystycznych.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań do zabezpieczenia swojego Serwisu i znajdującej się na niej treści, jednak nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie zewnętrzne, których możliwość pojawienia się związana jest ze zwykłą obecnością w Sieci i które mogą  pojawić się wskutek działalności niezgodnej z prawem osób trzecich.

 

V. Formularz

 1. Na łamach Serwisu funkcjonuje Formularz, za pomocą którego Użytkownik może zadać pytanie Administratorowi, zapytać o Produkt, wyrazić swoją opinię na temat produktów i usług Polargos Sp. z o.o. poprzez wypełnienie części opisowej Formularza.
 2. W celu skorzystania z Formularza Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, numeru telefonu. Wskazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 

VI. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszystkie prawa do utworów, w szczególności do artykułów, zdjęć, baz danych opublikowanych w Serwisie są zastrzeżone na rzecz Administratora.
 2. Wykorzystanie umieszczonych w Serwisie danych określonych powyżej w sposób wykraczający poza dopuszczalny przez przepisy prawa, bez zgody Administratora, jest zabroniony.
 3. Zabronione jest między innymi:
 • kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie http://polargos.pl lub jej szaty graficznej lub umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w znacznej części;
 • umieszczanie odesłań do strony http://polargos.pl w sposób, który utrudni lub uniemożliwi określenie źródła pochodzenia materiałów;
 • zwielokrotnianie materiałów lub szaty graficznej na nośnikach elektronicznych lub tradycyjnych (drukowanie) oraz rozpowszechnianie lub wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
 • rozpowszechnianie zawartości strony lub jej szaty graficznej;
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 1. Administrator może udzielić zgody na korzystanie z danych. W celu uzyskania takiej zgody należy przesłać wniosek o jej udzielenie na adres e-mail: marketing@polargos.pl

 

Dział II. Polityka prywatności

 

I. Gromadzenie danych

 1. W niniejszej Polityce prywatności dane, które identyfikują Państwa, określamy jako „Dane Osobowe”. Administrator Serwisu gromadzi Państwa Dane Osobowe w celu realizacji Państwa próśb, co może obejmować: odpowiedź na zadane pytania, odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne, przekazanie zamówionego przez Użytkownika katalogu produktów Administratora i w celu przekazania ewentualnych informacji o interwencjach administracyjnych i technicznych.
 2. Dane Osobowe oznaczają jakiekolwiek informacje, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie Państwa jako konkretnych osób fizycznych takie, jak: imię i nazwisko, firma, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Nie jest dozwolone przekazanie danych osobowych innej osoby.
 4. Odwiedzając Serwis, Państwa adres IP nie jest łączony z żadnymi Danymi Osobowymi.
 5. Dane Osobowe nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi przez Administratora oraz osobami upoważnionymi przez Polargos Sp. z o.o.
 6. Polargos Sp. z o.o. zwróci się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody przed wykorzystaniem lub przekazaniem Państwa danych w jakimkolwiek innym celu niż ten, dla którego nam je Państwo przekazali.
 7. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje zapoznać się z Polityką prywatności ustaloną na innych stronach internetowych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu wraz z jego podstronami.

 

II. Pliki Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika, nie pobierają jednak jego danych osobowych. Warunkiem sprawnego działania Plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nie usuwanie z dysku komputera, o czym Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję.
 2. Serwis informuje, że wykorzystywane przez Użytkowników przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w formie tzw. Plików cookies, w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik, w każdym czasie, może dokonać personalizacji tych ustawień. Brak personalizacji ustawień przez Użytkownika skutkuje, że opisane w ust. 1 informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, w następstwie czego Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do opisanych powyżej informacji. Urządzeniem końcowym Użytkownika może być komputer, telefon komórkowy, urządzenie mobilne.
 3. Serwis może umieścić Pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.
 4. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do Plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 5. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 6. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora niniejszego Serwisu w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika Serwisu;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. Poniżej przedstawiamy sposoby na zmianę lub wyłączenie plików cookies:
 • W przeglądarce Mozilla Firefox:
  W menu "Narzędzia" Użytkownik powinien wybrać zakładkę "Opcje", a następnie zakładkę "Prywatność". Przeglądarka umożliwia zaznaczenia, że Użytkownik nie chce być śledzony w ogóle albo może usunąć pojedyncze Pliki cookies dla poszczególnych witryn.
 • W przeglądarce Microsoft Internet Explorer:
  W menu "Narzędzia" Użytkownik powinien wybrać zakładkę "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Za pomocą suwaka Użytkownik może dostosować poziom prywatności, albo klawiszem "Witryny" może zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 • W przeglądarce Google Chrome:
  W menu ukrytym w prawym górnym rogu przeglądarki Użytkownik powinien wybrać zakładkę "Narzędzia", a następnie wybrać opcję "Wyczyść dane przeglądania…". Oprócz możliwości czyszczenia Plików cookies, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 • W przeglądarce Opera:
  Za pomocą ikony "Opera" w lewym górnym rogu Użytkownik powinien otworzyć menu i wybrać w nim opcję "Ustawienia”, a następnie opcję "Wyczyść historię przeglądania…". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych Plików cookies, znajduje się tam opcja "Zarządzaj Plikami cookies" prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
 • W przeglądarce Safari:
  W menu "Safari" Użytkownik powinien wybrać zakładkę "Preferencje", a następnie zakładkę "Prywatność".

 

III. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może wprowadzać zmiany i poprawki do niniejszego Regulaminu i niniejszej Polityki prywatności. Użytkownik, którzy przekażą Administratorowi swoje dane osobowe za pomocą Formularza otrzymają informację o wprowadzonych zmianach do niniejszego Regulaminu i niniejszej Polityki prywatności w terminie nie krótszym niż 7 dni. Użytkownicy Serwisu i osoby odwiedzające Serwis zostaną poinformowane o zmianie Regulaminu i Polityki prywatności Serwisu poprzez umieszczenie w Serwisie informacji o zmianie w Regulaminie oraz Polityce prywatności oraz zamieszczeniu nowej treści dokumentów w Serwisie.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.