Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr. 1/1.2/2018 zostało zakończone. Został wybrany wykonawca - firma EMS Acoustics, Kamil Szmigiel

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2018 w związku z realizacją projektu "Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej w Polargos Sp. z o.o." w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (.pdf)
 2. Załącznik: Oświadczenie o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego (.pdf)

 

Opublikowano 09.01.2018 r.


 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2/2017 w związku z realizacją projektu "Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej w Polargos Sp. z o.o." w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
 2. Załącznik: Oświadczenie o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego (.pdf)

Opublikowano 22.12.2017 r.

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/1.2/2017 - zostało anulowane

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/BONNI/2017 dotyczące Wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Opublikowano 30.11.2017 r.


 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2.2017 Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej w Polargos Sp. z o.o. (.pdf)

Opublikowano 09.08.2017 r.

 1. Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 1/1.2/2017 (.pdf)

Opublikowano dnia 23.08.2017 r.


Rozstrzygnięcie konkursu na realizację przedmiotu zamówienia w związku z realizacją projektu pt. „Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram i furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie technologicznym lasera i hydraulicznej automatycznej piły” w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na: Zakup hydraulicznej piły automatycznej wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem, sprawdzeniem i przystosowaniem. 

Polargos Sp. z o. o. informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia trwającego w dniach 02.02.2017 r. – 09.02.2017r., w dniu 15.02.2017 r. na podstawie sporządzonego protokołu z postępowania wyłoniono Wykonawcę zamówienia firmę: ADIGE S.p.A.

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Opublikowano: 15 lutego 2017 r.


 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/3.3/2016 (.pdf)

Opublikowano: 07 lutego 2017 r.


 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.3/2016  Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram i furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie technologicznym lasera i hydraulicznej automatycznej piły. (.pdf)
  1. Załącznik nr 1: Oferta "Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram i furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie technologicznym lasera i hydraulicznej automatycznej piły" (.pdf)
  2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego (.pdf)

Opublikowano: 02 lutego 2017 r.


 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.3/2016 "Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram i furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie technologicznym lasera i hydraulicznej automatycznej piły" (.pdf)
  1. Załącznik nr 1: Oferta "Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram i furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie technologicznym lasera i hydraulicznej automatycznej piły" (.pdf)
  2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego (.pdf)

Opublikowano: 04 stycznia 2017 r.